به گزارش افکارنیوز، وزارت حقوق بشر یمن در کنفرانس مطبوعاتی خود حملات عربستان سعودی علیه یمن را محکوم و آن را نقض گسترده حقوق بشر اعلام کرد.

این وزارتخانه گزارشی را درباره موارد نقض حقوق بشر در یمن از سوی متجاوزان سعودی از ۲۶ مارس گذشته تاکنون ارایه کرد و همچنین تصاویری از حملات سعودیها به تاسیسات، ساختار زیربنایی، بیمارستانها و مدارس یمن به خبرنگاران نشان داد.

" علی حسین تیسیر " سرپرست وزارت حقوق بشر یمن، در گفت وگو با خبرنگار العالم از برنامه عربستان سعودی برای حمله به همه تاسیسات حیاتی یمن خبر داد و گفت: مدرسه یا نیروگاه یا چیزی مشابه آن نبوده است که از حملات سعودیها در امان مانده باشد لذا بسیاری از استانها از جمله صنعا با نبود آب، برق و سوخت روبرو هستند؛ با کمال تاسف، ساختار حیاتی به شدت از بین رفته است.

کارشناسان وزارت حقوق بشر یمن تأکید دارند، به دنبال تداوم تجاوزگری عربستان سعودی، گزارش وزارت حقوق بشر یمن و سازمان های بشردوستانه داخلی و بین المللی از وضعیت خطرناک اوضاع انسانی در یمن حکایت دارد، وضعیت خطرناکی که چه بسا به یک بحران انسانی گسترده منجر خواهد شد.

" شایف جار الله " مشاور وزارت حقوق بشر یمن نیز به خبرنگار العالم گفت: با توجه به تداوم محاصره زمینی، دریایی و هوایی متجاوزان علیه یمن، اوضاع انسانی در آستانه بحران بزرگ و فروپاشی است. این اقدام متجاوزان مغایر با قوانین جنگ است.
" نبیل الاشوال " رییس سازمان بین المللی صلح برای فرهنگ و اطلاع رسانی، در گفت وگو با خبرنگار العالم خاطرنشان کرد، از گزارش امروز وزارت حقوق بشر یمن بر می آید که این کشور در مسیر یک بحران واقعی قرار دارد که بر همه یمنی ها و امکانات آنها تاثیر خواهد گذاشت.

یمن با اوضاع بسیار ناگواری با توجه به بحران نبود سوخت و قطع مداوم جریان برق روبرو است.
فیلم