به گزارش مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "رمضان بن عامر" موسس این حزب گفت : ما نام حزب را "لیبی جدید" نامیده ایم، زیرا همه چیز از بین رفته است.

وی افزود: معمر قذافی گفته است که لیبی را با گذاشتن سنگ بر روی سنگ بنیان نهاده است، اما به همین شکل هم آن را ویران می کند.

عامر گفت: هزار نفر تاکنون به حزب لیبی جدید پیوسته اند که بیشتر آنها از ساکنان بنغازی و " درنه " زادگاه " رجاد مبروک " موسس دیگر حزب هستند و هزاران نفر درآمریکا، کانادا و آلمان هم حامی حزب جدید هستند.

وی افزود: حزب لیبی جدید خواهان برقراری دموکراسی، تفکیک قوه مقننه، مجریه و قضاییه مطابق الگوی آمریکاست و برای توسعه گردشگری و اداره امور نفتی برنامه های ویژه ای دارد.

عامر بیان کرد: بخش نفتی و انرژی کشور باید اصلاح شود، با توجه به اینکه انرژی خورشیدی از مواهبی است که باید از آن استفاده بهینه کرد؛ بهبود نظام بهداشتی و تامین اجتماعی نیز از دیگر اولویتهای حزب لیبی جدید است.

وی بر لزوم حذف مالیات بر درآمد، زمینه مشارکت زنان و حمایت از اقلیتها و کمرنگ شدن نقش قبایل تاکید کرد

خاطر نشان می شود در طول بیش از چهار دهه حکومت دیکتاتوری و مستبدانه معمر قذافی که همچنان با وجود درگیریهای شدید میان مخالفان وی و گردانهای وابسته به دیکتاتور ادامه دارد، هیچ حزب و جریان سیاسی مستقلی وجود ندارد و تشکیل این حزب در بنغازی کانون مخالفان برای اولین بار می شود.