به گزارش افکارنیوز، روزنامه کویتی «الجریده» به نقل از عالیرتبه اعلام کرد که رایزنی‌ها میان کویت و عربستان در خصوص چاه‌های نفتی مشترک به بن‌بست خورده است و به راه‌حلی که هر دو طرف را راضی کند، نرسیده است.

بر اساس این گزارش، مساحت این چاه‌های نفتی بیش از ۵ هزار کیلومتر است و هر دو دولت بر اساس معاهده‌ای که ۵۰ سال از آن می‌گذرد، در این چاه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

کویت رسما از دادگاه بین‌المللی درخواست کرده است بر اساس توافق میان دو طرف به این پرونده رسیدگی کند. در حال حاضر تولید در چا‌های نفتی از وی هر دو طرف متوقف شده است و این موضوع به کویت که بودجه لازم برای جبران آن را مانند عربستان ندارد، بسیار ضربه زده است.

چاههای مورد منازع خفجی و الوفره نام دارند که از چاه اول روزنامه ۳۰۰ هزار بشکه و از چاه دوم ۲۰۰ هزار بشکه نفت برداشت میشده است.