به گزارش افکارنیوز، تله‌سور اعلام کرد: مقامات مکزیک روز گذشته ۵۷ مهاجر آمریکای مرکزی که توسط باندهای جنایتکار ربوده شده بودند را نجات دادند.

مقامات امنیتی دولت مکزیک در ایالت «تامائولیپاس»(شرق مکزیک)، ۵۷ مهاجر آمریکای مرکزی و کشور خود را که توسط باندهای جنایتکار ربوده شده بودند را نجات دادند؛ در میان این قربانیان ۴۷ مرد و ۱۰ زن وجود داشت.

مقامات امنیتی دولت «تامائولیپاس» مکزیک اعلام کردند که باندهای جنایتکار شهروندانی را که به دنبال مهاجرت غیر قانونی به ایالات متحده آمریکا بودند را ربودند.

چندین نفر از آدم‌ربایان در زمان آزادی این مهاجران توسط نیروهای امنیتی دولت مکزیک دستگیر شدند.

بر اساس تخمین‌های موجود، در بین مهاجران نجات یافته ۴۷ نفر مرد و ۱۰ نفر زن وجود داشت که ۲۸ نفر از آن‌ها از گوآتمالا، ال‌سالوادور و هندوراس آمدند و سایر آن‌ها نیز مکزیکی و متعلق به ایالت‌های مختلف این کشور می‌باشند.

قربانیان اظهار کردند که توسط باندهای جنایتکار از آزادی خود محروم شده بودند و این افراد جنایتکار برای باج‌گیری با خانواده‌های آن‌ها در تماس بودند.

براساس گزارشات موجود سالانه حدود ۲۰۰ مهاجر که اغلب از کشورهای آمریکای مرکزی هستند وارد مکزیک میشوند تا از این طریق به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کنند، اقدامی که طی آن تهدیدات بیشماری از سوی باندهای جنایتکار و تروریستی در ربودن و کشتن آنها برای این افراد به وجود میآورد.