به گزارش افکارنیوز، زن و کودک، پیر و جوان در میان زواری که راهی کاظمین هستند، دیده می شوند.

رسیدن به کاظمین با پای پیاده، به دلیل گرما و خطرات تروریستی، گاه چند روز طول می کشد.

یکی از زوار زن به خبرنگار شبکه العالم گفت: من از استان میسان حرکت کرده ام و دو روز راه رفته ام تا به کاظمین برسم و در مراسم شهادت امام موسی کاظم(ع) مشارکت کنم و امکاناتی که در طول مسیر برای زوار فراهم بود، خصوصاً تیم پزشکی خیلی خوب بود.

هزاران نیروی امنیتی نیز در طول مسیر منتهی به کاظمین مستقر شده اند، و امنیت زوار را تأمین می کنند.

یکی دیگر از زوار که نابینا است، گفت: گرما باعثنخواهد شد که از زیارت امام موسی کاظم(ع) منصرف شوم و من آماده فدا کردن جانم هستم.

چادرهای موجود در طول مسیر برای ارائه خدمات به زوار با هزینه های مردمی نصب شده است و صدها هیئت عزاداری نیز در مسیر در حال حرکت هستند.

یکی از افرادی که خدمات رایگان به زوار ارائه می دهد، گفت: نصب چادرها برای خدمت رسانی به زائران، با کمک مردم انجام شده است.

یکی دیگر از این افراد گفت : دوستداران اهل بیت (ع) در این چادرها به زوار مواد غذایی و آب میدهند و خدمات درمانی به بیماران ارائه می کنند.