به گزارش افکارنیوز، این دختر دانشجوی آمریکایی به برادر جورج بوش که برای سخنرانی آمده بود، تأکید کرد: من نیازی ندارم که تو به من درس بدهی، فقط می توانی به سؤالم پاسخ بگویی.

وی افزود: سؤال من این است که چرا می‌گویید که ما داعش را به وجود آوردیم، زیرا در خاورمیانه حضور نداشتیم؟

جب بوش در پاسخ به این سؤال مدعی شد: زیرا(این گروه وقتی تشکیل شد) که ما منطقه را ترک کردیم.
آن دختر دانشجو ادامه داد: وقتی که جوانان آمریکایی را به خاطر عقیده استثنایی آمریکا برای مرگ به جنگهای بی فایده می فرستیم؛ چرا با سخنرانی‌های ملی گرایانه خواستار مشارکت در جنگهای بیشتر می شوی؟
جب بوش که خود را در پاسخ به سؤالهای این دختر دانشجو ناتوان دید، برای پایان دادن به این بحث به او گفت که ما با هم اختلاف نظر داریم.