به گزارشافکارنیوز، این عکس که مربوط به سال ۱۹۱۸ است کمپ اسرای جنگ جهانی دوم را نشان می دهد. امپراطوری روسیه اسرای جنگی خود را به اینجا آورده و زندانیان مسلمان در این کمپ هر روز در سرمای فضای بیرون کمپ مشغول عبادت می شدند و نوع عبادت آنها برای سایر زندانیان غیر مسلمان آنقدر جالب به نظر می رسیده است که هنگام نماز خواندن آنها را از درون کلبه های گرم نظاره می کردند.

در جنگ جهانی اول این کمپ تنها مختص به اسرای روس بوده که بعدا اسرای کشورهای دیگر مانند استرالیا نیز به این کمپ انتقال داده می شدند.