به گزارش افکارنیوز، مستقر در مرز لبنان و سوریه، مبارزان مقاومت اسلامی لبنان پس از تسلط بر یک غارِ مورد استفاده جبهه تروریستی النصره در بلندی های نحله، با سرعت بیشتری پیشروی خود را ادامه دادند.

مبارزان مقاومت اسلامی و ارتش سوریه، حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از منطقه قلمون را در دوسوی مرز لبنان و سوریه آزاد و ۴۰ مکانِ تجمع تروریست ها را نابود کردند. به این ترتیب، این منطقه تا بلندی های " یونین نحله " در شمال شرقی لبنان کاملاً به دست نیروهای مقاومت افتاد و امنیت آن تامین شد.

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت همچنین، مناطق تازه ای از اطراف تپه راهبردی طلعه موسی و کوه العطین در بلندی های رأس المعره را آزاد کردند؛ امری که باعثفرار دسته جمعی عناصر مسلح از این مناطق شد.