به گزارش جام نیوز، به نقل از رادیوفرانسه، لیبراسیون، روزنامه صبح پاریس، چاپ ۲۷ ژولای ( ۵مرداد) در دوصفحه کامل به اندیشه های راهبردی "اندرس برای ویک" ازطریق بررسی نوشته های او پرداخته است.
به نوشته لیبراسیون، آندرس برای ویک، بیش ازهرچیز به " خطر اسلامیزه شدن اروپا می پردازد، براساس نوشته های وی، یکی ازکشورهای نمونه ی مورد بررسی او، درمورد " خطر سلطه اسلامیون به جوامع اروپائی "، فرانسه بوده است.
" آندرس برای ویک " درنوشته خود یادآوری می کند که " فرانسه از نظر خطر اسلامی شدن درخط مقدم کشورهای اروپائی قراردارد ". وی در استدلال خود، در این رابطه، به شورش های جوانان حومه های پاریس درسال ۲۰۰۵ اشاره می کند، و این شورش ها را قیام جهادیست های اسلامی علیه جامعه غربی، و دراین مورد، فرانسه ارزیابی می کند.
تروریست نروژی در ادامه نوشتار خود، درباره اسلام و فرانسه، دولت های این کشور را مقصراصلی اسلامی شدن اروپا می داند، زیرا به گفته وی، این فرانسه بوده است که در قرن گذشته درهای خود را به سوی اسلامیون گشوده است.
" برای ویک " می افزاید: «شاید این طنزتلخ تاریخ باشد که کشوری که خود بوجود آورنده ترکیبی مانند، " اوُرُوعرب " بوده، امروز خود توسط هیولای خود ساخته در حال ویران شدن است.»
این شخص در نوشته مفصل خود همچنین، فرانسه را کشوری توصیف می کند که درآستانه جنگ داخلی مذهبی قرار گرفته که قبل از هر چیز، مامورین انتظامی آن به دست اسلامگرایان کشته می شوند.
نکته جالب این خبر، اعتراف رسانه ها و دولتمردان اروپا و آمریکا به گسترش روز افزون اسلامگرایی در جامعه اروپاست. به رغم تبلیغات گسترده علیه اسلام و مسلمانان ، اما مردم خسته از زندگی از هم گسیخته غربی، هرروز بیش از پیش به اسلام و تعالیم متعالی آن گرایش پیدا می کنند، موضوعی که به هیچ وجه به مذاق اسلام ستیزان غربی خوش نخواهد آمد.