به گزارش جام نیوز" اسماعیل خالدی" رئیس یکی از قبائل سوریه که مدتی است به عنوان کارشناس! دربرنامه" سوریه آزاد" شبکه وهابی صفا حاضر می شود امروز۲۸ جولای (۶مرداد) مدعی شد ؛که بشار اسد ونیروهای وی پسر عموهای اسرائیلی ها هستند . اسماعیل خالدی همان شخصی است که درموضعی دیگرمدعی شده بود بشاراسد اصفهانی است.