محمد ميلود سخنگوي مخالفان رژيم قذافي صبح امروز از شروع حملات تازه انقلابيون به اين شهر استراتژيک خبرداده بود.
شهر الغزایا در نزدیکی مرز تونس از زمان شروع انقلاب همواره تحت کنترل نیروهای قذافی قرار داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم انقلابیون حملاتی گسترده را به این شهر آغاز کردند و با گلوله های تانک و موشک آن را هدف قرار دادند.

این شهر مکانی است که نیروهای وفادار به معمر قذافی از آنجا نیروهای مخالف خود در شهر " نالوت " را بمباران می کنند.
انقلابيون صبح امروز همچنين به چهار روستا در منطقه جبل الغربي حمله کردند.