حمزه کمالي روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم در خصوص راه حل سياسي بحران يمن تصريح کرد: وضعيت در اين زمينه بن بست رسيده است و يکسره کردن اوضاع از طريق انقلاب تنها راه حلي است که مي تواند کشور را از بحرانهايي که رژيم علي عبدالله صالح رييس جمهور ديکتاتور اين کشور ايجاد کرده است ، نجات دهد.

کمالی گفت: از مهمترین بحرانهایی که رژیم حاکم، کشور را به آن مواجه کرده است بحران اقتصادی و نبود خدمات است بویژه که در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم.

وی افزود: عبدالله صالح از قدرت کناره گیری نخواهد کرد زیرا گمان می کند که مالک یمن است. صالح اینک نماینده یک حکومت نیست بلکه نماینده یک باند است و این باند بر همه کشور و منابع آن مسلط شده است و تلاش می کند تا سیاست گرسنگی و قتل تدریجی و آرام را علیه مردم یمن اعمال کند تا از انقلاب صرف نظر کنند.

کمالی خاطرنشان کرد: صالح تلاش می کند تا از همه برگه های خود برای بازگشت استفاده کند، اما عمر این رژیم برای همیشه به پایان رسیده و صالح و رژیمش دیگر به قدرت بازنخواهد گشت.

وی افزود: به رغم این مساله برخی قدرت های منطقه ای در صدد کمک به رژیم صالح هستند تا برای مدت مشخصی در قدرت بماند.

کمالی اظهارداشت: دیگر راه بازگشتی برای این رژیم باقی نمانده است و میانجیگریها و تلاش این رژیم برای بازی با برگه ها نیز بی فایده است. جوانان انقلاب و گروههای سیاسی دست به تشکیل شورای ملی خواهند زد که حامی سیاسی انقلاب خواهد بود.

وی گفت: نیروهای گارد ریاست جمهوری با لباس نیروهای امنیتی به شهر تعز حمله ور شدند و با این اقدام آتش بس را نقض کردند آتش بسی که در آن بر عقب نشینی نیروهای گارد ریاست جمهوری از شهرها تاکید شده است.

کمالي افزود: برخي درگيري ها در شهر تعز توسط نيروهاي گارد رياست جمهوري روي داده است و اين نيروها مرتکب اقدامات جنايتکارانه عليه شهروندان شده اند که اين علاوه بر بمباران منطقه با توپخانه و تانک است که از صبح امروز آغاز شده است.