به گزارشافکارنیوز، " دیلی تلگراف " روز چهارشنبه در صفحۀ نخستِ خود نوشت: " عثمان خالد، " افسر سابق ارتش پاکستان، شخصی است که گمان می رود، اطلاعات مربوط به محل اختفای بن لادن را به سازمان اطلاعات آمریکا داد، و بر اساس همین اطلاعات، بن لادن در سال ۲۰۱۱ از پا درآمد.

خالد، از ۳۵ سال پیش به انگلیس پناهنده شده بود و در لندن به سر می‌برد تا این که سال گذشته در سن ۷۹ سالگی فوت کرد. خانوادۀ این افسر پاکستانی، هرگونه ارتباط او با هلاکت بن لادن و همچنین رابطه اش با سازمان اطلاعات آمریکا را تکذیب می کنند.

در این میان " سیمور هرش " روزنامه نگار آمریکایی، داستانِ آمریکا درباره ماجرای قتل بن لادن را مردود دانست.

به گفتۀ هرش، " بن لادن " نزد سازمان اطلاعات پاکستان در بازداشت بود و این مساله با ادعای سازمان اطلاعات آمریکا مغایرت دارد، زیرا سازمان اطلاعات آمریکا ادعا می کند که پس از گردآوری اطلاعات به محل اختفای بن لادن در پاکستان دست یافت و او را به قتل رساند.

به نوشتۀ دیلی تلگراف، هرش بر این باور است که یک خبرچینِ پاکستانی، در قبالِ پاداشی ۲۵ میلیون دلاری و گرفتن تابعیت آمریکایی، به سازمان اطلاعات آمریکا اطلاعاتی داده است.

اما کاخ سفید، اطلاعات منتشر شده درباره خبرچینِ پاکستانی و کمکِ او در قتل بن لادن را غیردقیق و فاقد سند و مدرک توصیف کرد.