به گزارش افکارنیوز، شمار قربانیان به خاطر ناتوانی در ارائه خدمات پزشکی لازم به آنها رو به افزایش است و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، کمک های رسیده نیز بسیار اندک و ناکافی است.

از ابتدای حمله عربستان به مناطق و تاسیسات مختلف یمن از جمله بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، آسیب دیدگان نیازمند مراقبت پزشکی هستند اما محاصره، قطع واردات دارو و تجهیزات پزشکی بر روند ارائه خدمات پزشکی تاثیر گذاشته و یمن را دچار رنج، مصیبت و فاجعه انسانی کرده است.

" تمیم الشامی " سخنگوی وزارت بهداشت یمن به خبرنگار العالم گفت: وضعیت فعلی یمن از نظر بهداشتی و انسانی مصیبت بار است؛ به گونه ای که تجهیزات پزشکی در بیش از ۹۰ درصد بیمارستان های یمن وجود ندارد.

وی افزود: حدود ۳۰ مرکز پزشکی به خاطر حمله عربستان و محاصره که هدف از آن ایجاد بحران بهداشتی و فاجعه بشری است، قادر به فعالیت نیستند و تاسیسات پزشکی، بیمارستانها و درمانگاه های یمن به خاطر این حملات، نمی توانند به مجروحان و بیماران خدمات رسانی کنند.

الشامی گفت: بیش از ۳۰ مرکز و بیمارستان دولتی و خصوصی نیز به طور مستقیم مورد حمله قرار گرفته و خدمت رسانی در آن متوقف شده است. بیماری های واگیر رواج یافته و آتش بس، باعثورود کمک های انسان دوستانه کافی نشده است.

همچنین فقط دو بخش پزشکی ویژه اطفال فعال است که برای ادامه فعالیت، نیازمند برق و سوخت و اکسیژن دائمی است؛ در غیر این صورت زندگی کودکان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

" فاطمه محمد " پزشک بیمارستان " السبعین " صنعا گفت: بخش نوزادان به طور مستمر به اکسیژن نیاز دارد و تجهیزات نیاز به برق دارد و به همین دلیل، قطع برق باعثتوقف فعالیت و مرگ و میر می شود.

مراکز تخصصی پزشکی مانند مرکز قلب و جراحی به طور کامل از بیماران و مجروحان خالی است؛ چون سوخت و برق و داروی لازم برای عمل جراحی وجود ندارد.

دانلود فیلم