به گزارش افکارنیوز، بی بی سی اعلام کرد، به تازگی یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی انگلیس به صورت اشتباهی ایمیلی را به یکی از سردبیران روزنامه گاردین ارسال کرده است که در آن پرده از برنامه این بانک برای بررسی ریسک خروج این کشور از اتحادیه اروپا برداشته است.

پیشتر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، که به تازگی مجددا در انتخابات این کشور پیروز شده است، اعلام کرده است که همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تا پایان سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد کرد.

خبرها حاکی از تمایل کامرون به برگزاری زود هنگام این همه پرسی در طول سال ۲۰۱۶ و با هدف جلوگیری از همزمانی آن با برگزاری انتخابات در فرانسه و آلمان است.

بازرگانان و فعالان بخش اقتصادی انگلیس نیز از برگزاری زود هنگام این همه پرسی از سوی دولت این کشور حمایت کرده اند.

بر اساس محتوای موجود در این ایمیل، بانک مرکزی این کشور گروهی متشکل از کارکنان ارشد خود را مأمور کرده است تا تأثیرات اقتصادی خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا را بر اقتصادی این کشور مورد بررسی قرار دهند. این گروه تحت مدیریت سر جان کانلیف، معاون بخش ثبات اقتصادی بانک مرکزی انگلیس، به بررسی این موضوع خواهد پرداخت.

اینگونه اقدامات و افزایش احتمال خروج این کشور از اتحادیه اروپا، نگرانی ها را در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش داده است.

در حال حاضر بحران یونان، روسیه و اوکراین و همچنین نرخ تورم بسیار پایین در کنار رشد اقتصادی بسیار ضعیف در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حوزه یورو از جمله بحران هایی هستند که این اتحادیه با آنها درگیر است و گرم شدن بحثخروج انگلیس از این اتحادیه شرایط را در سطح کشورهای عضو آن بحرانی تر کرده است.

بحران یونان از یک سو و احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و پیمان ارزی یورو از سوی دیگر، ابهامات را نسبت به عملکرد این پیمان و موفقیت آن افزایش داده است.