به گزارش افکارنیوز، گزارش المیادین حاکی است این انفجار تلفاتی در پی داشته اما هنوز گزارش دقیقی از تلفات این انفجار گزارش نشده است.