به گزارش افکارنیوز، " حسن الساری " از فرماندهان این گردانها به شبکه سومریه نیوز گفت: گردانهای الجهاد توانست ۹۰ عنصر گروه داعش را به اسارت گرفته و چندین نفر را نیز از پا درآورد.

وی افزود: این گردانها توانسته کاملا از طریق مسیرهای راهبردی، بر الرمیلات و الفرحانیه واقع در جنوب غرب سامرا تسلط یابد.

رسانه های بسیج مردمی روز پنجشنبه از اقدام اعضای این گردانها در کشتن حدود ۶۰ نفر از عناصر گروه داعش واقع در جنوب غرب سامرا خبر دادند.