به گزارش افکارنیوز، روزنامه لبنانی الدیار اعلام کرد: گروهک تکفیری داعش در روزهای اخیر به اعزام نیروهای پلیس زن اقدام کرده تا با زنان متخلف از قوانین داعش برخورد کنند.بر پایه این گزارش؛ این زنان داعشی در منطقه الحویجه عراق با استفاده از " گازگرفتن " با زنانی که به نحوی قوانین افراطی مآبانه داعش در مورد حجاب و تنها بیرون آمدن دختران از منزل مخالف می نمایند، برخورد می کنند.گروهک تکفیری داعش زنان و دختران را برای آزمایش شم آور " احراز بکارت " مجبور می کند تا کیفرهایی که متوجه زنان است را در مورد متاهل ها و مجردها به انجام برساند.لازم به ذکر است داعش بسیاری از قوانین اجتماعی را از فکر افراطی وهابی ها گرفته است و نظام آموزشی و قضایی خود را مطابق عربستان اجرا می کند.