به گزارشافکارنیوز، انتشار تصاویر ویدیوئی جدیدی از رفتار خشونت آمیز پلیس آمریکا با یک زن سیاه پوست باردار واکنش های مختلف را در این کشور در پی داشته است.
رفتار خشن پلیس امریکا با زن سیاهپوست
در این تصاویر پلیس، زن باردار را با وجود فریاد های وی مبنی بر باردار بودن بر زمین می اندازد.

اعتراض ها به رفتار خشونت آمیز پلیس به شهروندان آمریکایی در ماه های اخیر گسترده شده است.

فیلم