به گزارش افکارنیوز، خوزه گرازیانو دا سیلوا مدیر کل فائو روز جمعه در نشستی خبری با اشاره به گزارش ۲۰۱۵ اوضاع ناامنی غذا در جهان(Sofi)، با تاکید بر اینکه ریشه کن کردن گرسنگی ممکن است، گفت: ۷۲ کشور از ۱۲۹ کشور در حال توسعه موفق شدند تا به نخستین هدف هزاره مبنی بر نصف کردن شمار گرسنگان جهان تا سال ۲۰۱۵ که از سوی سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ اعلام شده بود، برسند.

خبرگزاری رسمی ایتالیا(آنسا) نوشت: فائو به همراه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی(ایفاد) و برنامه غذایی جهان(پام) اعلام کرد که شمار گرسنگان در جهان با ۲۱۶ میلیون نفر کاهش نسبت به سالهای ۱۹۹۰ - ۱۹۹۲ میلادی به ۷۹۵ میلیون نفر رسیده است.

به عقیده فائو با وجود بحران اقتصادی و افزایش جمعیت جهانی شاخص سو تغذیه از ۱۸/۶ درصد در سال های ۱۹۹۰ - ۱۹۹۲ میلادی به ۱۰/۹ درصد در سال های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۶ کاهش یافته است. این نتیجه مهم در پی پیشرفت هند و چین در مبارزه با گرسنگی بدست آمد در حالی که در منطقه جنوب صحرای افریقا از هر ۴ نفر یک نفر دچار سو تغذیه است. در برخی مناطق مانند آمریکای لاتین، مناطق شرق و جنوب شرق آسیا، قفقاز و آسیای میانه و مناطق شمال و غرب آفریقا پیشرفت های سریعی برای کاهش گرسنگی صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، در اغلب موارد که با موفقیت روبه رو شده است بخاطر شرایط سیاسی با ثبات، توسعه اقتصادی و سیاسی حفاظت اجتماعی مربوط به ضعیف ترها بود.

در بسیاری از کشورها با اینکه کاهش سو تغذیه کودکان به کندی پیش می رود اما هنوز فضا برای بهبود کیفیت رژیم غذایی، شرایط بهداشتی، دسترسی به آب اشامیدنی وجود دارد.

فائو عقیده دارد که عامل کلیدی برای موفقیت در مبارزه با گرسنگی، رشد اقتصادی و زمانی است که به ضعیف تر ها امکان بهبود زندگی داده شود و تولید خانواده های روستایی و مکانیزم های حفاظت اجتماعی تقویت شوند در حالی که جنگ ها، بی ثباتی سیاسی و فاجعه های طبیعی منجر به بحران های ادامه دار شده که سبب تشدید آسیب پذیری و ناامنی غذایی می شوند.