به گزارش افکارنیوز، نیروهای مشترک عراقی پس از ورود به صحرای شرقی استان الانبار، توانستند محاصره پایگاه المثنی در شمال شرقی این استان را بشکنند و ۹۰ سرباز عراقی محاصره شده در این پایگاه را نجات دهند.

ما به همراه نیروهای مشترک عراقی برای رسیدن به پایگاه المثنی، بیش از ۲۰ کیلومتر را در وسط صحرا پیمودیم.

عملیات نیروهای مشترک عراقی متشکل از ارتش، پلیس فدرال و نیروهای داوطلب مردمی از این مناطق استان الانبار آغاز شد. هدف از این عملیات بازپس گیری این مناطق از عناصر مسلح داعش است. نیروهای عراقی در این مناطق پیشروی زیادی داشته اند و چه بسا به مناطق دیگر برای محاصره داعش وارد خواهند شد تا اینکه خود را به پل الیابانی(ژاپنی) در استان الانبار برسانند.

نیروهای عراقی جاده های ناهموار را به سمت پایگاه المثنی و سپس پل الیابانی پیمودند و با گذشت یکساعت، برای نجات سربازان محاصره شده به این پایگاه رسیدند.

یکی از سربازان گفت: ما حدود هشت ماه محاصره بودم اما مقاومت کردیم و تجهیزات و مهمات داشتیم. نیروهای دوست از ما حمایت کردند و در طول این مدت پایداری و مقاوومت کردیم و سلاح های عناصر داعش را به غنیمت گرفته و بسیاری از آنها را کشتیم.

سپس گوشه ای از پایگاه المثنی بعد از آزادسازی را به تصویر کشید و افزود: نیروهای مشترک به مسیر خود به سمت پل الیابانی ادامه دادند که ۲۰ کیلومتر با شهر رمادی مرکز استان الانبار فاصله داد. نیروهای عراقی قصد دارند در این پل مستقر شوند تا عملیات آزادسازی رمادی از عناصر داعش را آغاز کنند. به این ترتیب، شهر رمادی از سه طرف شمالی و جنوبی و شرقی تحت محاصره قرار گرفت.
فیلم