به گزارش افکارنیوز، بر اساس این گزارش بیشترین زنان اروپایی عضو داعش تبعه انگلیس هستند.

سایت شبکه " سی ان ان " به نقل از این مرکز خاطرنشان کرد که این گزارش هنوز در حال تکمیل است.

بر اساس این گزارش، رده سنی زنان داعشی بدین صورت است که بیشتر زنانی که به داعش پیوستهاند ۱۶ ساله هستند، و به ترتیب ردههای سنی ۱۵ ساله، ۲۰ و ۲۵ ساله، ۲۶، ۲۱ و ۱۸ ساله، ۱۴، ۱۹ و ۲۲ ساله و ۴۵ ساله در ردههای سنی بعدی قرار دارند.