به گزارش افکارنیوز، ۸ آلمانی در فهرست سیاه تحریم‌های مسکو قرار گرفتند.

در میان ۸۹ اروپایی‌ که در فهرست سیاه تحریم روسیه قرار دارند و نمی‌توانند به این کشور سفر کنند، نام‌های ۸ آلمانی دیده می شوند. روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه» در این مورد نوشت که «کارل گئورگ ولمان» سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی که سفر خود به مسکو را لغو کرد، «میشائیل فوکس» معاون پارلمانی احزاب سوسیال‌مسیحی و دموکرات مسیحی و «ربکا هارمس» سیاستمدار عضو حزب سبز دیده می‌شود.

«برند پوسلت» از حزب سوسیال‌مسیحی، «کاترین زودر» مسئول امور خارجی در وزارت دفاع و «اووه کورسپیوس» دبیرکل شورای اروپایی از دیگر افراد برجسته‌ آلمانی هستند که در این فهرست به نام آنها اشاره شده است.

دولت هلند از انتشار فهرست تحریمی خبر داده است که در آن نام شماری از سیاستمداران اروپایی به چشم می‌خورد.

بلژیک به این فهرست اعتراض کرده و از مقامات روسی خواستهاست تا در فهرست ممنوعیت سفر اروپاییها تجدیدنظر کنند.