مهاجرت و آوارگی از فلسطین تا یمن و از اندونزی تا تانزانیا، کودکان معصوم را رنج می دهد و سیاستمداران جنگ طلب بدون توجه به سرنوشت نامعلوم کودکان همچنان به اقدامات خود ادامه می دهند.

کد خبر: 419112