به گزارش افکارنیوز، «صلاح الدین دمیرتاش» رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها در دیدار با اعضای انجمن کاریکاتوریست‌های ترکیه طی اظهاراتی در خصوص ارسال سلاح از ترکیه به سوریه گفت: در سوریه تعداد زیادی گروه مسلح وجود دارد که این مسئله باعثبه وجود آمدن هرج و مرج داخلی در سوریه شده است. حتی در درون ارتش آزاد سوریه تعداد زیادی گروه مسلح و افراطی وجود دارد. علاوه بر این، گروهای بسیاری وجود دارند که در حال مبارزه با یکدیگر و با حکومت مرکزی سوریه هستند. برخی از آنان وابسته به ارتش آزاد سوریه و برخی نیز مستقل فعالیت می‌کنند یعنی در سوریه، مبارزات در یک منطقه خاص حاکم نیست.

دمیرتاش در ادامه تاکید کرد که هیچ کس نمیتواند ادعا کند کمکهای مردمی ترکیه و همچنین سلاحهایی که به صورت پنهانی فرستاده شده است به آن مقصدی که ترکیه در نظر گرفته بود رسیده است یا نه؟ اگر ترکیه خواهان ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه است این کار از راههای قانونی میتواند صورت بگیرد. اگر سلاح را در زیر جعبه های دارو به سوریه میفرستید معلوم است که یک جرم در حال انجام است. در این کشور پارلمان وجود دارد؛ اگر قرار به فرستادن کمک های بشر دوستانه باشد، بودجه آن در پارلمان ترکیه تعیین شده و توسط مجلس این کشور تامین خواهد شد و مجلس ترکیه مسئولیت این کار را بر عهده خواهد گرفت ولی متاسفانه ترکیه این کار را انجام نداد. در خصوص چگونگی تقسیم سلاح های فرستاده شده توسط ترکیه در سوریه و این که این سلاح ها در اختیار چه گروهی است به هیچ عنوان ضمانتی وجود ندارد. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که این سلاح ها اکنون در دست نظامیان دولت اسلامی عراق و شام (داعش) نیست.