به گزارشافکارنیوز، بنا بر اعلام دیده‌بان حقوق بشر، تعداد زیادی از نیروهای دولتی سوریه که از دیگر شهر‌های استان ادلب عقب نشینی کرده بودند در شهر اریحا مستقر شده بودند و سقوط آن ظرف چند ساعت مسأله‌ای غیر عادی است. شهر اریحا که پیش از آغاز درگیری‌ها ۴۰ هزار نفر در آن زندگی می‌کردند٬ در نزدیکی مرز ترکیه و آخرین شهر استان ادلب بود. بنا بر این گزارش، اکنون در استان ادلب تنها یک پادگان نظامی و دو روستا در کنترل نیروهای دولتی باقی مانده و این نیروها به سمت غرب عقب نشینی کرده‌اند.