به گزارش افکارنیوز، اهالی " الفوعه " و " کفریا " در حومه ادلب تأکید کردند که به دلیل محاصره شدن از سوی گروه های تروریستی به شدت تحت فشار قرار دارند.

اهالی این دو منطقه استان ادلب از سازمانهای بین المللی و بشر دوستانه خواستند فورا به آنان امداد رسانی کنند.
آنان تأکید کردند که اهالی این دو منطقه در سایه ادامه محاصره، از نقص همه مواد و کالاهای مورد نیاز اساسی رنج میبرند.