به گزارش افکارنیوز، " صادق الحسینی " روز شنبه به شبکه عراقی سومریه نیوز گفت: اطلاعات تأیید شده حاکی است که بیش از ۷۰ کودک از مناطق مختلف استان دیالی به داعش پیوسته‌اند، و اکثر این کودکان از افراد نزدیک به سران و عناصر این گروه تروریستی هستند.

الحسینی خاطرنشان کرد: بیشتر این کودکان، طی ماه‌های گذشته و دوران کنترل داعش بر مناطق مختلف دیالی، به این گروه تروریستی پیوسته‌اند.

الحسینی افزود: این کودکان اکنون در محدوده استانهای کرکوک و صلاح الدین و موصل هستند، و برخی از آنان نیز مأمور انجام عملیات انتحاری شده‌اند.

وی تأکید کرد: سران داعش اهمیت بسیاری برای به خدمت گرفتن کودکان قائل هستند، تا از آنان نسل دوم این گروه تروریستی را به وجود بیاورند.

سومریه نیوز تأکید کرد که سرویسهای امنیتی دیالی، طی ماههای گذشته چندین کودک انتحاری را کشته اند. این کودکان قصد داشتند به وسیله خودروهای بمبگذاری شده به نیروهای نظامی حمله کنند.