به گزارش افکارنیوز، ‌ " روت شرلوک " روز شنبه در مقاله ای در روزنامه دیلی تلگراف نوشت: گروه های داعش و القاعده با فراهم کردن خدمات اینترنتی، به اعضای تازۀ خود آموزش می دهند که چگونه بتوانند بدون آن که شناسایی شوند، از اینترنت استفاده کنند.

بر اساس پژوهش های " مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا "، داعش و القاعده، برای ساماندهی به نقل و انتقال عناصر خود در سراسر جهان از اینترنت استفاده می کنند و فن آوری جذب نیروهای تازه را به آن ها می آموزند. در همین راستا، آن ها به عناصر خود می آموزند که تنظیمات کاربری خود را چگونه انجام دهند که امکان شناسایی آن ها وجود نداشته باشد.

نویسندۀ این مقاله، ضمن اذعان به این که این آموزش ها نمی تواند کارایی چندانی داشته باشد، در عین حال خاطر نشان کرد: این مساله، از آن جهت مایه نگرانی است که می تواند به مثابه گامی اولیه در جهت توسعه سلاحی الکترونیک باشد.

در پایان این مقاله آمده است: القاعده و دیگر گروه ها، از دهه نود، فرومها را به کار گرفتند؛ اکنون داعش برای فعالیت های اینترنتی خود از وسایل ارتباط جمعی تازه تری استفاده می کند که می توان به عنوان نمونه به تویتر اشاره کرد.