به گزارش افکارنیوز، این مؤسسه پس از انتشار این نامه‌ها، اعلام کرد که قصد دارد ۵۰۰ هزار نامه دیگر را طی هفته‌های آینده منتشر کند.

ویکیلیکس خاطرنشان کرد که علاوه بر نامه‌هایی بین وزارت خارجه عربستان و دیگر کشورها از طریق ای‌میل، به گزارشهایی محرمانه از دیگر وزارتخانه‌های عربستان سعودی دست یافته است.

ویکیلیکس این فعالیت خود را از سال 2010 با انتشار نمابرهای دیپلماتیک آمریکا آغاز کرده است.