به گزارش افکارنیوز، " حمزه الحوثی " تأکید کرد که مذاکرات ژنو مرحله آتی را پایه گذاری کرد و این مذاکرات شکست نخورده است.
الحوثی در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو اظهار داشت که عربستان سعودی سعی داشت مذاکرات را به شکست بکشاند.

وی تأکید کرد که برخی طرفها فشارهای شدیدی را برای جلوگیری از ایجاد راه حل در ژنو اعمال کردند.

الحوثی خاطرنشان کرد که توقف کامل و فراگیر آتش بس در مذاکرات مطرح شد، ولی طرف مقابل هیچ طرحی را ارائه نکرد.

الحوثی اظهار داشت که یمن از هرگونه آتش بس انسانی بدون پیش شرط، استقبال می کند.

" اسماعیل ولد الشیخ احمد " نماینده سازمان ملل در امور یمن اعلام کرد که مذاکرات ژنو بدون توافق طرفین پایان یافت.
وی همچنین اشاره‌ای به زمان مذاکرات بعدی نکرد.

ولد الشیخ با این حال از تعامل مثبت هیئت صنعا با مسائل مطرح شده در مذاکرات قدردانی کرد.