به گزارش افکارنیوز، داون اعلام کرد: پاکستان قرار است به کمک چین و در نزدیکی شهر کراچی ۲ نیروگاه هسته‌ای جدید احداثکند.

در همین حال، چین با همکاری سازمان انرژی اتمی پاکستان به طور رسمی کار بر روی پروژه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای آغاز کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بعد از مخالفت سازمان محیط زیست ایالت سند(سیپا) با احداثپروژه تولید برق هسته‌ای نزدیک شهر کراچی این پروژه به حالت تعلیق درآمده بود.

سازمان محیط زیست اعلام کرده بود، نزدیک بودن محل پروژه تولید برق هسته‌ای به شهر کراچی می‌تواند سبب آلودگی محیط شده و سلامت مردم را به خطر بیندازد.

سازمان انرژی اتمی پاکستان اعلام کرده مناطق مسکونی باید حد‌اقل ۵ کیلومتر از پروژه‌های هسته‌ای فاصله داشته باشند.

در نهایت نیز، سازمان محیط زیست ایالت سند با توجه به قول مساعد سازمان انرژی اتمی برای دفع مناسب زبالههای هستهای و همچنین جلوگیری از آلوده شدن آبهای آشامیدنی منطقه با احداث پروژههای هستهای نزدیک شهر کراچی موافقت کرد.