به گزارش افکارنیوز، " علی الادیب " رئیس فراکسیون دولت قانون گفت: این فراکسیون حکم زندان شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق را محکوم می کند.

وی افزود: دادگاه جنایی بحرین، شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق را به ۴ سال حبس محکوم کرده است بدون اینکه به خواستهای مردم خشمگین خواهان اصلاح وضعیت سیاسی کشور توجه کند، و به تفرقه افکنی میان شهروندان بر اساس مواضع طایفه ای پایان دهد.

الادیب تاکید کرد: قوانین کنونی، به هیچ دولت درهیچ کجا اجازه نمی دهد تا سیاست ساکت کردن مردم، مصادره رای آنان و نقض حقوقشان را دنبال کند.
وی اظهار داشت: دولت بحرین با علم به این موضوع که درخواستهای جمعیت وفاق مسالمت آمیز و واقعی است، باید به این درخواستها پاسخ دهد زیرا تحقق آن برای جامعه ثبات و خشنودی به دنبال دارد؛ و سهل انگاری در برابر آن و مبارزه با آن با تکیه برنیروی پلیس، دلیل آشکاری بر ظلم و ستم ناموجه دولت بحرین است.

الادیب خاطرنشان کرد: از دولت بحرین می خواهیم تا در مواضع خود بازنگری کرده و شیخ سلمان را آزاد و به دور از استبداد و سلطه گری خواست مردم را درک کند؛ زیرا مردم جهان شاید در پاره ای موارد بر ستم ستمگران صبر کنند اما تا پایان، تسلیم نمی مانند.

وی با ادای احترام به مواضع مردم بحرین و رهبر مجاهد آنان شیخ علی سلمان تاکید کرد پیروزی الهی به زودی نصیب ستمدیدگان و مومنان خواهد شد.