گروه بین الملل -روز گذشته وبسایت ویکی لیکس اسنادی وزارت امورخارجه عربستان سعودی را منتشر کرد.

به گزارشافکارنیوز؛ ویکی لیکس گفته است تصمیم دارد نیم میلیون سند وزارت امورخارجه عربستان را منتشر کند. روز گذشته تنها ۶۰هزار فایل آن منتشر شد. در بین اسناد منتشر شده و لو رفته اسکن کپی گذرنامه حسن ربیعی، سخنگوی اوقاف نیز دیده می شود.