به گزارش افکانیوز، اسماعیل ولد شیخ احمد به آتش بس پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد که عربستان سعودی می خواهد به طور یکجانبه در خلال ماه مبارک رمضان اعلام کند.

منابع یمنی به العهد گفتند اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن اعلام کرده است عربستان درصدد اعلام آتش بس یکجانبه در خلال ماه رمضان است.

از سوی دیگر ولد شیخ احمد گفته است هیچ ارتباطی میان مذاکرات هسته ای ایران و مذاکرات یمن وجود ندارد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن ابراز عقیده کرد هیچ ارتباط مستقیمی میان دستیابی به توافق فراگیر برای حل برنامه هسته ای ایران و رایزنی ها درباره بحران یمن وجود ندارد.

ولد شیخ احمد اسماعیل که با خبرگزاری نووستی روسیه گفت و گو می کرد، افزود اگر بخواهیم صادق و روراست باشیم، من شخصا هیچ ارتباط مستقیمی میان این دو موضوع نمی بینم و هرگز این موضوع را در جریان سفرم به تهران و نشست هایم با ایرانی ها در نیویورک و ژنو بررسی نکردم.

وی افزود هیچ اشاره مستقیمی درباره این موضوع چه از سوی ایرانی ها و چه از سوی آمریکایی را مشاهده نکرده است.