به گزارش افکارنیوز، این تروریست که " محمد باشمیله " نام داشت از خطرناکترین عناصر القاعده بود.

یمنی پرس به نقل از خبرگزاری " المرصد " تأکید کرد که باشمیله در درگیری با نیروهای ارتش و کمیته‌ مردمی یمن در منطقه " البساتین " عدن با کشته شد.
باشمیله فرمانده تیم مرگ القاعده در یمن بود که عناصر آموزش دیده خود را به مناطق مختلف و بحران زده اعزام می‌کرد.

محمد باشمیله