گروه بین الملل -

توافق بین ایران و گروه ۵ + ۱، در اکثر موارد به مدت ۱۰سال معتبر خواهد بود.

به گزارشافکارنیوز؛ یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری ایتارتاس روسیه گفت: «توافق در اکثر بخش ها به مدت ۱۰ سال اعتبار دارد.»

به گفته وی: «بر سر مدت کوتاه تری تا به حال توافقی نشده است اما بازه حداکثری برای برخی از بخش ها ۲۵سال خواهد بود.» این منبع دیپلماتیک در مورد جزئیات این خبر هیچگونه توضیحی ارائه نکرده است.