به گزارش افکارنیوز، «ولفگانگ شویبله» وزیر دارایی آلمان با اعلام اینکه بحران یونان می‌تواند به فروپاشی این کشور و ساختار بانکی آن منتهی شود، به روزنامه آلمانی «بیلد» گفت که خروج یونان از منطقه یورو موقتی خواهد بود.

شویبله در همچنین گفت: «یونان بخشی از منطقه یورو است. شکی در این مورد نیست. اینکه در این منطقه بمانند و یا اینکه به صورت موقت از آن خارج شوند موضوعی است که مردم یونان خود می‌توانند به آن پاسخ دهند.»

وی همچنین گفت که این گروه فقط در صورتی می‌تواند کارایی داشته باشد که تمامی اعضا از قوانین آن پیروی کنند.

«مارتین شولتس» رئیس‌پارلمان اروپا هم درباره همه‌پرسی امروز یونان گفته بود که در صورتی که مردم این کشور امروز به همه‌پرسی رای منفی بدهند، ‌ در این کشور باید پول دیگری جایگزین یورو شود.

حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم یونان میتوانند با شرکت در همهپرسی امروز درباره موافقت یا مخالفت با شروط تروئیکا یعنی صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا برای ادامه برنامههای ریاضتی و دریافت کمک تصمیمگیری کنند.