به گزارش افکارنیوز، " ای ان ان " مصر؛ ارتش مصر تصاویر اجساد عناصر تروریستی را که در درگیری‌های اخیر شمال سینا به هلاکت رسیدند، منتشر کرد.

این درحالیست که نیروهای گشتی مصر به منظور نابودی عناصر تروریستی و منهدم کردن پناهگاه‌های آنان در مناطق " العریش، " " رفح " و " شیخ زوید " به عملیات خود ادامه می‌دهند.
در عملیات اخیر ارتش مصر علیه عناصر تروریستی در مناطق مختلف ده‌ها تروریست به هلاکت رسیدند و بسیاری از آن‌ها پا به فرار گذاشتند.
انتشار تصاویر اجساد تکفیری ها در مصرانتشار تصاویر اجساد تکفیری ها در مصر
انتشار تصاویر اجساد تکفیری ها در مصر
انتشار تصاویر اجساد تکفیری ها در مصر
انتشار تصاویر اجساد تکفیری ها در مصر
انتشار تصاویر اجساد تکفیری ها در مصر
انتشار تصاویر اجساد تکفیری ها در مصر
انتشار تصاویر اجساد تکفیری ها در مصر
انتشار تصاویر اجساد تکفیری ها در مصر