به گزارش افکارنیوز، " مارک والاس " که رییس طرح مبارزه با افراط گرایی در اروپاست، آغاز موج عظیم تبلیغاتی از طریق اینترنت برای مقابله با حملات تبلیغاتی داعش و مقابله با تلاش آن به منظور جذب جوانان و هدف قرار دادن آنان از طریق پایگاه های ارتباط اجتماعی در اینترنت را مورد تاکید قرار داد و گفت که این موج تبلیغاتی ابتدا با زبان های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و ترکی خواهد بود.

وی افزود، این سازمان افراطی در سال جاری پیشرفتی نداشته و پسرفت کرده که به خاطر حملات هوایی ائتلاف بین المللی در سوریه و عراق است.

والاس گفت، داعش از خلأ قدرت ناشی از رویدادهای سوریه و عراق سوء استفاده کرد و مسلمانان و غیرمسلمانان را به زندگی در زیر پرچم و اعتقادات خود واداشت و به همین دلیل عمده مردم خاورمیانه با ددمنشی این گروه مخالفند.