به گزارش افکارنیوز، این دو جوان در اقدامی بسیار خطرناک پس از بالا رفتن از دکل تلویزیونی شهر تارتو در استونی بدون تجهیزات ایمنی لازم؛ از این اقدام خود عکس و فیلم گرفتند.
فیلم