گروه بین الملل -

بازگشایی بازار ایران پس از لغو تحریم ها، فرصت صادرات قابل توجهی را نه تنها برای محصولات تولیدی و صنعتی بلکه برای محصولات کشاورزی باز می کند.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از فرانس ۳؛ برای اولین بار در وین قرارداد فروش ۷۶۰راس بز و گوسفند به ایران امضا شده است. این قرارداد برای اولین بار در مونتموریلون وین فرانسه به امضا رسیده است.

ایرانی ها که به دنبال مدرنیزه کردن صنعت دامپروری خود هستند به دنبال نژادهای بسیار خاص و از لحاظ ژنتیکی گزینش شده هستند. بزهای صادراتی به ایران از گونه های پر شیر ده و گوسفندها از ماده هایی هستند که در هر نوبت زایمان حداقل سه بره به دنیا می آورند. این گونه ها به ایران امکان خواهد داد سریعتر صنعت دامپروری خود را توسعه دهند.