به گزارش افکارنیوز،، داعش تصاویری ویدئویی منتشر کرده است که در آن کودکان آموزش دیده تحت فرمان این گروه، بیست و پنج سرباز ارتش سوریه را در شهر تاریخی تدمر در حمص اعدام می کنند.

در این فیلم ابتدا سربازان از زندان تدمر به میدان تاریخی آمفی تئاتر تدمر منتقل و در آنجا در برابر تماشاگران اعدام می شوند.

تاریخ این اعدامها مشخص نیست.

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!

تصاویری از اعدام سربازان سوری به دست کودکان داعشی!