به گزارش افکارنیوز، " اسکار لافونتاین " وزیر اقتصاد سابق آلمان و رئیس سابق حزب چپ این کشور در گفتگو با هفته‌نامه " اشپیگل " با توجه به بحران یونان پایان یورو را به‌عنوان ارز مشترک اروپایی خواستار شده گفت: یورو یک گام رو به عقب در پروژه تاریخی هماهنگی اروپایی است.

وی افزود: یورو شکست خورده است و ما نباید خود را فدای این پروژه کنیم.

این سیاستمدار اروپایی خواستار بازگشت کشورهای اروپایی به ارز سابق شده درباره یونان نیز گفت: یونان تنها در صورتی از نظر اقتصادی دوباره سر پا شده و روی پای خود می‌ایستد که یک ارز شخصی را ایجاد کند. این مهم است که یونان دوباره شایستگی رقابت در راستای تولیدات خود را به دست آورد.

لافونتاین همچنین تصریح کرد که این کاملاً مشخص است که یونان در شرایط فعلی که یک ارز انعطاف ناپذیر دارد نمی‌تواند هیچ موفقیت اقتصادی به دست آورد.

یش از ۶۱ درصد مردم یونان در همه‌پرسی روز یکشنبه گذشته با شرایط درخواستی وام دهندگان بین المللی برای اعطای کمکهای مالی جدید به این کشور مخالفت کردند. نتایج این همه‌پرسی احتمال خروج یونان از منطقه یورو و بازگشت به سیستم پولی دراخما را تقویت کرده است.

اتحادیه اروپا تا یکشنبه به یونان مهلت داده است که پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه داده و به توافقی با وام دهندگان بین المللی دست یابد.

یونان بهخاطر بحران بدهی در آستانه ورشکستگی و خروج از منطقه یورو قرار گرفته است. یونان با بدهی ۳۵۰ میلیارد دلاری روبهرو است که حدود ۲۷۰ میلیارد دلار آن بدهی این کشور به وام دهندگان بین المللی است.