به گزارش افکارنیوز، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد در بازار نفت خام عرضه بر تقاضا بیشتر است، و این مانع از افزایش قیمت نفت شده است و عربستان برای جبران کسری بودجه ۱۴۵ میلیاردی خود نیازمند قیمت ۱۰۴ دلار برای هر بشکه نفت است.


آژانس بین المللی انرژی درباره کاهش قیمت نفت به پایین تر از شصت دلار در نیمه دوم سال جاری به علت اشباع شدن بازار و افزایش عرضه بیش از تقاضا هشدار داده است.


افزایش تولید نفت خام سبب کاهش سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف شده است و هفت شرکت بزرگ نفتی نیز دچار خسارت شده اند و این در حالی است که بیشتر کشورهای تولید کننده نفت بدون توجه به قیمت، برای حفظ سهم تولید نفت خود همچنان نفت بیشتری به بازار عرضه می کنند.