به گزارش افکارنیوز، جمعیت وفاق بحرین روز یکشنبه در بیانیه ای در واکنش به بازداشت مجدد ابراهیم شریف از رهبران جنبش «وعد» اعلام کرد، ابراهیم شریف نزدیک به پنج سال در زندان بود و باداشت مجدد او نشان دهنده حجم بحران سیاسی رژیم حاکم است.

جمعیت وفاق خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ابراهیم شریف شد و تاکید کرد که بازداشت وی به نفع منافع ملی بحرین نیست.

مقامات رژیم حاکم بحرین ابراهیم شریف را که کمتر از یک ماه بود از زندان آزاد شده بود بار دیگر به اتهام واهی مخالفت با قانون بازداشت کردند.

جمعیت وفاق تاکید کرد که جایی برای سخن گفتن از تغییر و اصلاح در بحرین نیست، زیرا همه مسائل با بازداشت مجدد ابراهیم شریف برای همگان در حال عیان شدن است.