به گزارش افکارنیوز، " صفا التمیمی " از فرماندهان گردان های صلح اعلام کرد که تدابیر لازم برای ورود نیروهای بسیج مردمی به شهرستان فلوجه و آزادسازی آن از دست گروه تروریستی داعش اتخاذ شده است.


التمیمی به شبکه عراقی سومریه نیوز گفت، نیروهای ارتش و بسیج مردمی اکنون در حال جمع آوری اطلاعات از مناطق پیرامون فلوجه هستند، و اکنون این شهر از چهار جهت در محاصره قرار گرفته است.

وی گفت: آمادگی لازم به لحاظ عده و تجهیزات برای ورود به شهرستان فلوجه و آزادسازی آن از دست گروه تروریستی داعش وجود دارد. البته، حضور غیرنظامیان و برخی موامع موجود اجرای این عملیات را به تاخیر می اندازد و این امر سبب می شود که نیروهای بسیج مردمی و ارتش در احتیاط کامل باشند.

" مهدی صالح النومان " معاون استاندار استان الانبار نیز اعلام کرد با نزدیک شدن به ساعت صفر برای آغاز عملیات فلوجه، داعش قصد دارد از شهروندان به عنوان سپر انسانی استفاده کند.

وی گفت: دولت عراق و نیروهای امنیتی برای گشودن معبری برای خروج خانواده ها از الرمادی و فلوجه تلاش کردند، با این وجود بسیاری از خانواده ها همچنان در این دو شهر هستند و موفق به خروج نشده اند.