گروه بین الملل -

یک دیپلمات ایرانی تاکید کرد: امشب منتظر اعلام توافق نهایی هسته ای نباشید.

به گزارشافکارنیوز؛ خبرنگار خبرگزاری اتریش به نقل از یکی از دیپلمات های ایرانی نوشت: امروز منتظر اعلام خبر توافق نهایی هسته ای نباشید. ما همچنان مشغول کاریم.