گروه بین الملل -

لظاتی پیش هواپیمای لاوروف به زمین نشست.

به گزارشافکارنیوز؛ ریانووستی نوشت که هواپیمای لاوروف به زمین نشست و او در راه هتل کوبورگ است.