به گزارش افکارنیوز، شبکه های ارتباط اجتماعی درباره نقش جدید " خالد بحاح " اخباری منتشر کرده اند و ممکن است بحاح جانشین " عبد ربه منصور هادی " رییس جمهور فراری یمن شود، اما سعودی ها و هم پیمانانشان هنوز متقاعد نشده اند که وی رییس جمهور یمن باشد.

به نوشته برخی منابع، بحاح اخیرا ابراز امیدواری کرده که " انصار الله " بخشی از دولت آتی باشد.

" محمد البخیتی " از سران انصار الله با استقبال از سخنان بحاح از وی خواست برای به عهده گرفتن پست ریاست جمهوری به صنعا بازگردد و گفت، بحاح اگر بخواهد خونریزی متوقف شود باید ریاض را ترک کند.

بحاح روز ۱۳ اکتبر ۲۰۱۴ مامور تشکیل دولت پیشین یمن شد و ۷ نوامبر ۲۰۱۴ ریاست آن را به عهده گرفت، اما سه ماه بعد استعفا داد و به عربستان سعودی رفت.